2553/03/02

วิธี กำจัดปลวกด้วยสมุนไพรไทย

สมุนไพรกำจัดปลวกชนิดน้ำซึ่งสกัดจากสมุนไพรกำจัดปลวกธรรมชาติ เช่น ขมิ้นชัน เมล็ดน้อยหน่า สะเดาอินเดีย หางไหล สาบเสือ ต้นพริก หญ้าแห้วหมู เปลือกมังคุด ตะใคร่หอม ข่า และเมล็ดงา สมุนไพรกำจัดปลวดเหล่านี้เป็นพืชที่ปลวกไม่สามารถสร้างกลไกในการย่อยสลาย สารสำคัญจากพืชสมุนไพรเหล่านี้มีผลในการควบคุมประชากรปลวก โดยกลไกที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อน การวางไข่ การกินอาหาร ตลอดถึงการพัฒนาการของจุลินทรีย์ในลำใส่ปลวก กำจัดปลวก
กำจัดปลวก สรรพคุณของสมุนไพรที่ใช้ในการกำจัดปลวก
1. ขมิ้นชัน
มีผลต่อการหยุดการทำงานของเอนไซม์ที่มีเชื้อราในมนุษย์ พืชและสัตว์
2. เมล็ดน้อยหน่า
มีผลต่อการทำลายเนื้อเยื่อของสัตว์
3. สะเดาอินเดีย
มีผลต่อการลดพัฒนการของแมลงทำให้แมลงไม่กินพืชที่ปลูกไว้
4. หางไหล
มีผลต่อการหายใจของแมลง จำพวกปาก ดูดและและเจาะดูด
5. สาบเสือ
มีผลต่อการลดระดับเอนไซม์มในเลือด
6. ต้นพริก
มีผลต่อการลดการทำงานของอนุมูลอิสระ
7. หญ้าแห้วหมู
มีผลต่อการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในปลวก
8. เปลือกมังคุด
ผลต่อการทำลายระบบภูมิคุ้มกันในปลวก
สมุนไพรกำจัดปลวกและแมลง Green Herb

คุณสมบัติ กำจัดปลวก
น้ำสกัดสมุนไพรเข้มข้นมีผลทำให้ปลวกค่อยๆ อ่อนแอลงแล้วกลับไปรังปลวก ตัวที่แข็งแรงก็จะมากัดกิน ตัวที่อ่อนแอทำให้สารแพร่กระจายในรังของมันโดยอัตโนมัติ ปริมาณประชากรปลวกจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จนสูญพันธ์ไปในในที่สุด
คุณสมบัติพิเศษ
ทำให้ราชินีปลวกวางไข่ได้น้อยลง เนื่องจากปลวกงานนำสมุนไพรเหล่านี้ไปให้ราชินีปลวกกิน จากเดิมราชินี ปลวกสามารวางไข่นาทีละ 100 ฟอ่ง เหลือเพียง 4 - 5 ฟองเท่านั้น
วิธีใช้
เจือจางในน้ำอัตราส่วน สมุนไพร 1 ลิตรต่อน้ำ 30 ลิตรและฉีดพ่นอัดใส่ท่อ และวิธีการอัดเจาะแทนการใช้ สารเคมี
ส่วนประกอบ
- 0.1 % W/V Curcumin
- 0.2 % W/V Citronellal
- 0.1 % W/V Pinine
- 0.1 % W/V Capsaisin
- 99.5 % Natural oil

ขอบคุณที่มาของบทความกำจัดปลวก http://www.dherb.co.th/