2553/02/07

ประวัติของปลวก (กำจัดปลวก) การดำเนินชีวิตของปลวก

กำจัดปลวกปลวกตัวแรกของโลก ถือกำเินิดเมื่อประมาณ 220 ล้านปีมาแล้ว การขุดพบซากฟอสชิลของปลวกในแอฟริกาใต้มีลักษณะคล้ายกับแมงสาบในปัจจุบันมาก แต่มีขนาดเล็กกว่า ปัจจุบันมีปลวกมากกว่า 2000 ชนิดแต่มีไม่ี่กี่ชนิดที่ชอบอาศัยอยู่ในเนื้อไม้ของอาคารบ้านเรือน ซึ่งนับเป็นภัยต่อที่อยู่อาศัย เพราะปลวกจะกัดกินสิ่งที่ทำด้วยไม้จนหมด

กำจัดปลวกปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงมันทำมาหากินและทำงานเป็นทีม จึงทำให้มนุษย์ปราบมันได้ยาก ดังนั้นเวลาจะสร้างบ้าน ควรฉีดยาฆ่าปลวกในตอไม้หรือเศษไม้ใต้ดินให้ทั่ว เพื่อจะได้มั่นใจว่าปลวกตายหมด เนื่องจากการใช้สารเคมีอาจเป็น อันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ควรเลือกสมุนไพรกำจัดปลวกจากธรรมชาติจะปลอดภัยกว่า

การใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในจอมปลวกและใต้ดินทำให้เราไม่ศึกษาธรรมชาติของปลวกอย่างใกล้ชิด จนทำให้หลายคนคิดว่าปลวกคือ มดขาว แต่ใจความเป็นจริงปลวกและมดเป็นสัตว์คนละชนิดกัน ปีกของมดสั้นและมีขนาดไม่เท่ากัน แต่ปีกของปลวกยาวและใหญ่เกินตัว และมีขนาดเท่ากันด้วย นอกจากนี้ส่วนที่เป็นเอวก็แตกต่างกัน คือ มดมีเอวแต่ปลวกไม่มี เวลามดตัวผู้ผสมพันธุ์กับราชินีมดแล้วมันจะตายในเวลาต่อมาไม่นาน ส่วนปลวกตัวผู้เมื่อไ้ด้ผสมพันธุ์กับราชินีปลวกแล้วมันจะช่วยกันสร้างอาณาจักรปลวกให้มีบริเวณ เพียงพอสำหรับให้ลูกปลวกเจริญเติบโต เพราะราชินีปลวกเมื่อเติบโตเต็มที่อาจมีลำตัวยาวตั้งแต่ 9 -12 เซนติเมตร และเวลาตั้งครรภ์มันจะไปไหนมาไหนไม่ได้ แต่มันก็ไม่อดอาหารตาย เพราะ มีปลวกงานที่มีนิสัยขี้อายแต่ขยันหาอาหารมาให้ตลอดวัน และช่วยทำความสะอาดให้ราชินีด้วยโดยการเลียตามตัวตลอดเวลา และเมื่อราชินีปลวกวางไข่แล้ว ปลวกงานจะขนไข่ไปเรียง และหา อาหารมีเลี้ยงปลวกอ่อนที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ นักชีววิทยายังพบว่า ปลวกบางชนิดรู้จักทำสวนรา ซึ่งให้ cellulose อันเป็นอาหารโปรดของมัน โดยมันจะขนใบหญ้าใบไม้มาวางกองจนกลาย สภาพเป็นรา ซึ่งราจะคายไอน้ำออกมาทำให้ความชื้นของบรรยากาศในรังอยู่ในระดับที่พอดีด้วย

ส่วนราชาปลวกนั้น ไม่ต้องทำมาหากินใดๆ ทำหน้าที่สืบพันธุ์กับราชินีปลวกในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่ศัตรูปลวก ได้แก่ มด แมลงเต่าทอง ตัวต่อ กิ้งก่า ตะกวด ตะขาบ และคนนอนหลับพักผ่อน ทำให้ประิสิทธิภาพในการสร้างปลวกอ่อนของมันไม่ถูกกระทบกระเทือน

ปลวกทหาร ปลวกประเภทนี้มีเขี้ยวสำหรับต่อสู้กับศัตรู เช่น มดที่ชอบขโมยไข่ปลวกไปกิน ถึงแม้ว่ามดจะมีขนาดใหญ่กว่า และปลวกไม่มีตา จะเห็นข้าศึก แต่ปลวกทหารก็สามารถป้องกันรังของมันได้ได้ โดยมันจะใช้เขี้ยวกัดแล้วปล่อยยางเหนี่ยวๆ ออกมาตามตัวมด ซึ่งจะส่งกลิ่นล่อให้ปลวกทหารตัวอื่นๆ เข้ามารุมกัดมดจนตาย กำจัดปลวก

อ่านบทความกำจัดปลวกต่อได้ที่http://www.dherb.co.th/articles0.html

(กำจัดปลวก termite) "ปลวกเป็นแมลงสังคม"

ปลวกเป็นแมลงชนิดหนึ่ง มีชีวิตอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่า เรียกว่า "แมลงสังคม" ปลวกเป็นศัตรูสำคัญต่อ เศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำความเสียหายอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง พืชสวนและพืชไร่ต่างๆ ในประเทศไทยมีมากกว่า 90 ชนิด และทั่วโลกประมาณ 2000 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีความเป็นอยู่และความต้องการอาหารที่แตกต่างกัน กล่าวว่าปลวกเป็น "แมลงสังคม" ซึ่งจะประกอบด้วยวรรณะ 3 วรรณะดังนี้ กำจัดปลวก

1. วรรณะปลวกสืบพันธุ์ : คือปลวกตัวเมีย ในรับปลวกจะพบปลวกชนิดนี้ ทำหน้าที่ผสมพันธุ์และขยายพันธ์ เราเรียกปลวกคู่นี้ว่า ราชาปลวก(king) และราชินีปลวก(queen) นอกจากนี้ยังมีปลวกสืบพันธุ์สำรอง ซึ่งช่วยสิบพันธุ์กรณีราชาปลวกหรือราชินีตาย "แมลงเม่า" เป็นปลวกในระยะที่มีปีก เมื่อโตเต็มที่จะบินออกนอกรังเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์ แล้วสลัดปีกเลือกหาสถานที่เหมาะสมเพื่อสร้างรังและเกิดเป็นอาณาจักรใหม่ต่อไป กำจัดปลวก

.
2. วรรณะปลวกงาน : เป็นปลวกตัวเล็กไม่มีปีก ไม่มีเพศ ไม่มีตา มีหน้าที่ก่อสร้างรัง หาอาหารมาเลี้ยงปลวก วรรณะอื่นๆในรังและจะทำงานทุกอย่างในรัง

3. วรรณะปลวกทหาร : เป็นปลวกตัวเล็ก แต่มีหัวโต โดยที่ขากรรไกรจะขยายใหญ่ขึ้นเพื่อใช้ทำหน้าที่เป็นอาวุธต่อสู้ศัตรู ปลวกชนิดนี้ไม่มีปีก ไม่มีเพศ ไม่มีตา มีประมาณ 10% ของรัง

การขยายอาณาจักรปลวก เมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสม "แมลงเม่า" จะบินออกจากรังในเขตร้อน และจะบินออกจากรังช่วงหลังฝน เมื่อแต่ละคู่ผสมพันธ์ุกันแล้วจะสลัดปีก แล้วเลือกหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรังใหม่ ซึ่งแมลงเม่าคู่นี้ คือ ราชาปลวกและราชินีปลวก ของรังนั้นๆ เอง ซึ่งแต่ละรังหรืออาษรจักรจะมี ราชาปลวกและราชินีปลวกเพียง 1 คู่ เท่านั้น เมื่อหาสถานที่ได้แล้ว ภายใน 2 -3 วัน จะเริ่มวางไข่ครั้งแรกๆ จะออกไข่ไม่กี่ฟอง แต่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ตลอดอายุของมัน ไข่จะฟักตัวอ่อนภายใน 30 - 50 วัน ซึ่งไขที่ฟักออกมาจะเป็น ปลวกงานเป็นจำนวนมากกว่าปลวกชนิดอื่นๆ ทั้งหมด ปลวกที่มีอายุยืนยาว อาจมีไข่มากกว่า 30,000 ฟองต่อวัน กำจัดปลวก